A léptet?motorok olyan elektromechanikus aktuátorok, melyek
az elektromos impulzusokat diszkrét mechanikai mozgássá (lépésekké) alakítják
át 1. Alapvet?en különböznek az egyszer? egyenáramú motoroktól. Ez a
különbség abban áll, hogy a léptet?motort digitális jellel kell vezérelni.
Ennek a motortípusnak egyik el?nye, hogy az impulzus hatására egy konkrét helyzetbe
fordul. Minden lépést adott hibaszázalékkal tesz meg (súrlódás miatt
els?sorban), ami körülbelül 3-5% 2 halmozódás nélkül, és ezt mindenféle bonyolult
visszacsatolás nélkül képesek teljesíteni, ez az ilyen fajta motorok másik nagy el?nye. Mivel a
forgórészbe nincs árambevezetés, ezért nem tartalmaznak szénkefét, ami
jelent?sen növeli a motor élettartamát. A szögsebessége csak kivételes esetben
állandó, valamint álló helyzetben is áramot fogyaszt, ilyenkor a hatásfoka
nulla. Másik hátránya, hogy nagy sebességeken nehezebb m?ködtetni, a maximális
fordulatszám jellemz?en 1500-2000 fordulat/perc, e fölött nyomatéki problémák
léphetnek fel, melyek lépésvesztéshez vezethetnek 3.

A léptet?motorok felhasználása széles kör?, általában olyan
iparágakban terjedtek el, ahol a pozicionálás pontossága létfontosságú, például
gépjárm?vekben vagy orvosi m?szerekben. Ezen kívül a digitális jellel való
vezérlés miatt gyakran használják számítógépes perifériákban (nyomtató, floppy,
winchester, scanner, CD-rom, ventilátor). 4

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

1.1.1    Léptet?motorok
típusai

A léptet?motoroknak a forgórész kialakítása szempontjából két
nagy csoportja létezik, az állandó mágneses és a változó reluktancia motorok.
Ezeken kívül beszélhetünk hibrid típusokról, amelyek az el?bbi kett?nek a
kombinációja. 5

1.1.1.1      
Állandó mágneses motorok

Állandó mágneses (PM, Permanent Magnet) motorok m?ködése az
állandó, radiálisan mágnesezett permanens mágnesb?l álló rotor és az álló
részen lév? tekercsek által létrehozott elektromágneses mez? között fellép?
kölcsönhatáson alapul. A motoron váltakozó északi és déli mágneses pólusok
találhatók, melyek a tengellyel párhuzamos vonalban helyezkednek el. Sorban
mágnesezzük a tekercseket, a motor pedig a mágneses vonzás irányába fordul.
Lépésszögük általában 45 vagy 90 fokos, ugyanakkor van tartónyomaték, amikor a
motor tekercsei gerjesztetlen állapotban vannak.

x

Hi!
I'm Angelica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out